Slovník

Pro vaši informovanost zde uvádíme důležité termíny, které je dobré znát.

Důležité zkratky a termíny


Optimalizujeme reklamní kampaně:

 • CTR (click through rate) – míra proklika
 • CPC (cost per click) - cena za proklik
 • ROI (return on investment) - návratnost investic
 • Klíčové slovo - slovo či víceslovná fráze
 • Inzerát - jedna konkrétní reklama (text)
 • Imprese - zobrazení inzerátu 
 • Konverze - z návštěvníka se stává zákazník 
 • Konverzní poměr - podíl zákazníků a návštěvníků 
 • CPA (cost per acquisition) - náklady na konverzi
   
Optimalizace webu:

 • Pozor na to, že optimalizace webu je něco zcela jiného než optimalizace pro vyhledávače. Cílem optimalizace webu je zvýšit obchodní výkonnost webu, cílem optimalizace pro vyhledávače získat co nejvíce relevantní návštěvnosti z vyhledávačů. viz. pěkný článek Optimalizace výkonnosti webu Lupa
   
Optimalizace pro vyhledávače:

 • Search Engine Optimization (zkratka SEOoptimalizace pro vyhledávače) je metodika vytváření a upravování webových stránek takovým způsobem, aby jejich forma a obsah byly vhodné pro automatizované zpracování v internetových vyhledávačích. Cílem pak je získat ve výsledku hledání ve vyhledávačích, které odpovídá obsahu, pro danou webovou stránku vyšší pozici a tím četnější a zároveň cílené návštěvníky. viz. Optimalizace pro vyhledávače - Wiki
   

Responzivní web design:

Responzivní web design (anglicky Responsive web design) je pojem, se kterým přišel americký programátor Ethan Marcotte

 • přizpůsobení samotné stránky
 • zobrazení optimalizace stránek pro nejrůznější zařízení (mobily, notebooky, netbooky, tablety atd.)
 • díky vlastnosti Media Queries, která je zahrnuta ve specifikaci CSS3, lze rozpoznat vlastnosti zařízení 

Více: http://cs.wikipedia.org/wiki/Responzivn%C3%AD_web_design - Wiki